Przychodzi czas, że każdy potrzebuje mieć wokół siebie jakiś symbol, odwzorowanie swojej wiary, urzeczywistnienie obrazu noszonego w sercu i w głowie, namacalnej rzeczy, gdzie może przekierować swoje myśli, prośby, podziękowania i błagania.

figury-sakralne

Read More